Natuurpunt foto

Overige natuurgebieden

 

Het Tafelbos

Het Tafelbos in Binkom is een klein bos op de grens van de gemeentes Lubbeek (zuidelijk deel) en Tielt-Winge (noordelijk deel).
Het is een historisch permanent bos en een restkerngebied van een 18de eeuws Hagelands woud aan de bovenloop van de Winge.
De prachtige en natuurlijk meanderende Vosselbeek, die stroomopwaarts ontspringt op de grens van Lubbeek en Binkom, kronkelt zich door het bos en mondt er uit in de Wingebeek.
Grote delen van het bos worden ingenomen door biologisch zeer waardevol eiken-, haagbeuken- en zuur eikenbos. In de lente wordt een immens en prachtig tapijt van bloeiende Bosanemonen uitgespreid.

Natuurpunt beheert hier een soortenarm cultuurhistorisch permanent grasland dat helemaal omsloten wordt door het bos.
Hierdoor ontstaat er een aanzienlijke lengte van interne bosranden.
Die leveren een belangrijke bijdrage aan de natuurfunctie van het bos en ondersteunen de biodiversiteit.
Zo wordt in de mantel van de bosrand een natuurlijke habitat voor vogels gecreëerd.
De zoom zorgt dan weer voor een schuilgelegenheid voor vlinders en insecten.
Een recente inkleding met Sleedoorn moet deze functies nog versterken.

Het bos is momenteel enkel op het grondgebied van Binkom beperkt toegankelijk.
Voor andere delen kan dit slechts onder begeleiding van een natuurgids. Op het grondgebied van Tielt-Winge is het bos niet toegankelijk omdat het privaat domein is.


Deelgebied Vosselbeek

Stroomopwaarts van de Vosselbeek, ter hoogte van de Bellestraat, werden een grasland en bijbehorende nattere perceeltjes aan weerszijden van deze beek in beheer genomen.
De streekvreemde populieren werden er gerooid en vervangen door een aangeplante bosrand / houtkant voor Geelgors en Sleedoornpage met Sleedoorn, een beperkte bijmenging van Meidoorn en beekbegeleidend bos met Es, Haagbeuk en Els.

Naast Geelgors en Sleedoornpage, zullen heel wat andere vogel- en insectensoorten profiteren van de uitgevoerde aanplant.
Sleedoorn- en meidoornstruwelen bieden ideale broed- en voedselgelegenheden voor struikbroedende vogels zoals de Zwartkop.
De bloeiende struiken zijn ideale nectarleveranciërs voor bijen en andere insecten.
Vogels en kleine zoogdieren profiteren van de bessen.
De herinrichting van het Tafelbos en het deelgebied Vosselbeek werd mogelijk gemaakt door een financiering van de gemeente Lubbeek.

Waarnemingen uit het Tafelbos kunnen hier geraadpleegd worden.

Contact conservator: Benny L'Homme: 0486 020 627 of via mail
of co-conservator: Kevin Eulaerts: via mail
of co-conservator: Bert Derveaux via mail