Natuurpunt foto

Koebos

Ligging

Het in 2000 nieuw aangekochte en op deze wijze duurzaam beveiligde natuurgebied is gelegen in het zuidelijk deel van het Hageland dat ingesneden wordt door een dicht net van natuurlijke waterlopen.
Dit stukje Hageland watert af naar de Dijle via de Molenbeek, die ontspringt op het gehucht Drogenhof (Lubbeek), daarna de gemeentegrens vormt tussen Lovenjoel en Pellenberg, door Korbeek-Lo stroomt en langs de Abdij van Park tenslotte in de Dijle uitmondt.
Dit beekdal bestaat uit een afwisselend landschap van valleibossen, gras- en hooilanden, een oud eikenbos, verruigd rietland, oude populieren aanplanting, graasweiden, akkers en dreven.

Té nat voor landbouw en voor bewoning, vormt dit eerder smalle valleigebied een groen lint in het landschap. Via deze lijnvormige corridor worden verschillende belangrijke natuurgebieden met elkaar verbonden, o.a. Grootbos en Butselbos welke aansluiten op het brongebied, Langenbos, Kasteelpark van Pellenberg, Koebos, Park van Lovenjoel en Bruulbos.

Vegetatie

Daarom vormt deze vallei als het ware de ruggengraat van het natuurgebied en is van enorm belang voor de migratie van plant en dier.
Mineraalrijke kwelzones in de vallei (kalk, ijzer, enz...) zorgen voor een opmerkelijke vegetatie.
Karakteristieke soorten hier zijn onder andere: Dotterbloem, Verspreidbladige goudveil, en Reuzenpaardestaart.
In het voorjaar spreidt een geel-wit tapijt zich uit over de ondergrond van deze bossen, door de massale bloei van Bosanemonen en Speenkruid.
Het aandachtige oog zal nog tal van andere voorjaarsbloeiers waarnemen zoals de mysterieus uitziende Salomonszegel en het Muskuskruid met zijn minuscule, bleekgroene bloemetjes.

Aan de bronnen groeien tal van vrij zeldzame plantjes zoals het Goudveil, het bronplantje bij uitstek dat zijn naam alle eer aandoet wanneer men het al bloeiend aantreft.
In de kruinen van heel wat bomen verraadt de in een bol groeiende halfparasiet Maretak de aanwezigheid van kalk in de bodem.
Waar kwelwater aan de oppervlakte komt, zal het mineraalrijke water kansen bieden aan kalkminnende soorten zoals de Reuzenpaardestaart.
In de valleien is er ruimte voor kalkrijke hooilanden en dottergraslanden, zeldzame habitats, van grote waarde voor de biodiversiteit en een toevluchtsoord voor heel wat zeldzame soorten.

Bewoners

Reeën, Eekhoorns, Vossen en tal van bosvogels zoals de Bosuil zijn vaste bewoners van het Koebos.
Her en der vinden we afgevallen takken en oude bomen, deze worden bewust niet geruimd.
Dood hout is immers een begrip dat niet de gehele lading dekt, aangezien een dode boom een bron van leven kan worden.
Tal van insecten en zwammen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van rottend hout en amfibieën vinden er een plaats om te overwinteren.
Holenbroeders zoals de Grote bonte specht en de Boomklever vinden er voedsel en bouwen er hun nesten in.

Verder zijn er hier rond de vallei van de Molenbeek ook rietlanden en poelen met elk hun eigen ecosystemen en kenmerkende soorten. In cultuur gebrachte landschappen werden herbebost en er werd ook een hoogstamboomgaard met oude Hagelandse fruitsoorten aangelegd.
Een grote verscheidenheid aan uiteenlopende habitats dus.
De soortenrijkdom van het Koebos blijft zich verder ontwikkelen door de op maat gesneden beheerswerken. De historische hooilanden worden terug in ere hersteld.

Uitvalbasis van waaruit er wandeltrajecten door en rond het Koebos vertrekken is het Kasteel de Maurissens en het fraaie, omliggende park.
Jaarlijks worden er ook een aantal geleide wandelingen georganiseerd.

Waarnemingen uit het Koebos kunnen hier geraadpleegd worden.

Contact conservator: Marc Artois: 0478 500 830 of via mail