Natuurpunt foto

Word lid van Natuurpunt

Met jouw steun kunnen we nog meer natuur beschermen.
Dit jaar willen we binnen Natuurpunt in Vlaanderen de historische kaap van 100.000 leden halen, bij Natuurpunt afdeling Lubbeek die van 500 leden. Ook jij kan daarbij helpen.

  • een lidmaatschap bedraagt 30 € en geldt voor het hele gezin,
  • is geldig gedurende één kalenderjaar
  • en geeft je toegang tot heel wat voordelen!
Je kan gemakkelijk lid worden:
Neem contact op met ons via info@natuurpuntlubbeek.be of bel eens met onze voorzitter Benny (0486 020 627) als je nog met prangende vragen zit, of als je eerst meer over onze werking en activiteiten te weten wilt komen.
Het is ook mogelijk om je op een eenvoudige manier online lid te maken!
Voor elk nieuw Natuurpunt lid dat via de voorgaande link lid wordt, komt een bonus van 20 euro beschikbaar voor het Reservatenfonds voor de restfinanciering van de toekomstige aankoop van Natuurgebieden in Oost-Brabant.

Problemen bij de hernieuwing van uw lidmaatschap?


Contacteer de ledenadministratie op ledenadministratie@natuurpunt.be
of uw lokale natuurpuntafdeling Lubbeek